Zewnętrzne sieci wod-kan

Nasza oferta sanitarna obejmuje budowę sieci kanalizacyjnych z przyłączami, zapewniając efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi. Specjalizujemy się także w budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz kanałów burzowych, mających na celu skuteczne odprowadzanie wód opadowych.

Ponadto, oferujemy budowę zbiorników retencyjnych, które wspierają ochronę przed powodzią oraz kontrolę poziomu wód gruntowych. Nasze doświadczenie obejmuje również projekty związane z budową oczyszczalni ścieków.

W obszarze infrastruktury wodociągowej proponujemy budowę sieci wodomierzowych, kompleksowo obejmujące infrastrukturę potrzebną do zapewnienia dostępu do wody. Firma ATB jest również specjalistą w budowie dróg o nawierzchni asfaltowej oraz utwardzonej kruszywem, co pozwala na profesjonalną obsługę projektów z infrastrukturą drogową.

Zewnętrzne sieci wod-kan

Zajmujemy się budową:

.01

Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

.02

Sieci kanalizacji deszczowej, kanałów burzowych oraz zbiorników retencyjnych

.03

Oczyszczalni ścieków

.04

Sieci wodomierzowych łącznie z infrastrukturą

Dla kogo?

Nasza oferta skierowana jest do inwestorów prywatnych poszukujących kompleksowych rozwiązań w zakresie infrastruktury sanitarnej, jak również do samorządów, dla których uczestniczymy w przetargach zamówień publicznych, dostarczając wysokiej jakości usługi zgodne z obowiązującymi standardami i normami.

Kompleksowa organizację procesu  

Zespół wykfalifikowanych pracowników
Profesjonalny sprzęt budowlany
Dostosowanie oferty do potrzeb inwestorów

Zewnętrzne sieci wod-kan

Zobacz nasze realizacje