Aktualności

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

Inwestor: Gmina Wieliczka

Termin rozpoczęcia: październik 2021 r.

Planowany termin zakończenia: grudzień 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycji oraz instalacji wewnętrznych, elektrycznych i sanitarnych wraz z rozbudową i przebudową kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu na działce 569 obr. 1 w Wieliczce.