Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami w Latoszynie, Gumniskach i Braciejowej (ETAP I), pow. dębicki

Inwestor: Gmina Dębica

Termin rozpoczęcia: maj 2022

Planowany termin zakończenia: grudzień 2023

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości prawie 13 km wraz z 11 przepompowniami sieciowymi i 3 przepompowniami lokalnymi. Planowane jest podłączenie 114 budynków, czyli ok. 400 osób.