Aktualności

Rozbudowa i przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej 3 w Krakowie,

Inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin rozpoczęcia: październik 2021 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2023 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt na działce nr 8/1, obr. 15 Krowodrza, przy ul. Rybnej 3 w Krakowie, polegająca na: rozbiórce istniejącego starego pawilonu „rekonwalescencji”, istniejącego pawilonu „obserwacji pod kątem wścieklizny” oraz budowie budynku „A” – pawilon kotów – wraz z połączeniem go z budynkiem istniejącym oraz częściowej przebudowie istniejących instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz wykonaniu zagospodarowania terenu schroniska wraz z przełożeniem i wykonaniem przyłączy zewnętrznych.