Realizacje

Sieci wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu

  • Inwestor: Gmina i Miasto Nisko
  • Wykonawca: ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne
  • Zakres:
  • - rurociąg grawitacyjny - długość ok. 8,03 km,
  • - rurociąg tłoczony - długość ok. 5,33 km
  • - wykonanie zlewni
  • Termin rozpoczęcia: 04.2018
  • Termin zakończenia: 12.2018
  • Wartość inwestycji: Powyżej 7 500 000 zł