Realizacje

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Raków, pow. kielecki

  • Inwestor: Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
  • Generalny Wykonawca: ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne
  • Termin rozpoczęcia: czerwiec 2021 r.
  • Termin zakończenia: luty 2022 r.
  • Wartość inwestycji: 656 642,97 zł