Realizacje

Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, ETAP I

  • Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
  • Generalny Wykonawca: ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne
  • Powierzchnia użytkowa: 391,62 m2
  • Kubatura: 2 150,00 m3
  • Termin rozpoczęcia: wrzesień 2018 r.
  • Termin zakończenia: luty 2021 r.
  • Wartość inwestycji: 5 214 500,00 zł