Realizacje

Kanalizacja sanitarna wraz z pompownią ścieków
i zasilaniem energetycznym w miejscowości Wola Mielecka

  • Inwestor: Gmina Mielec
  • Wykonawca: ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne
  • Termin rozpoczęcia: 04.2017
  • Termin zakończenia: 11.2017
  • Wartość inwestycji: ponad 820 000 zł