Realizacje

Kanalizacja sanitarna
w miejscowościach Bębło, Czajowice, Wierzchowice

  • Inwestor: Gmina Wielka Wieś
  • Termin rozpoczęcia: 10.2017
  • Termin zakończenia: 07.2018
  • Wartość inwestycji: ponad 4 500 000 zł
  • Długość kanalizacji: ponad 8,9 km