Realizacje

Sieć wodociągowa rozdzielczej w miejscowości Biały Kościół

  • Inwestor: Gmina Wielka Wieś
  • Wykonawca: ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne
  • Termin rozpoczęcia: 10.2017
  • Termin zakończenia: 11.2017
  • Wartość inwestycji: ponad 100 000 zł