Realizacje

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz, pow. kazimierski

  • Inwestor: Gmina Skalbmierz
  • Generalny Wykonawca: ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne
  • Długość wybudowanej infrastruktury:
  • Termin rozpoczęcia: 2021
  • Termin zakończenia: kwiecień 2022 r.
  • Wartość inwestycji: 1 518 932,98 zł brutto