oferta

Budynki mieszkalne
Realizujemy inwestycje mieszkaniowe w wysokim standardzie wykończenia, wyposażone we wszelkie niezbędne instalacje oraz infrastrukturę. Read More
Budynki użyteczności publicznej
Biblioteki, centra kultury, ośrodki zdrowia, budynki oświatowe, otwarte przestrzenie publiczne takie jak rynki, parkingi, infrastruktura sportowa. Read More
Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne
Sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. Read More
Drogi
Realizujemy roboty budowlane na wszystkich etapach. Prowadzimy prace na terenie województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Read More
Zagospodarowanie terenu
Rynki, parki, skwery, place zabaw Nasza firma oferuje kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Prowadzimy rewitalizacje, przebudowy rynków publicznych, budowę parków, skwerów oraz placów zabaw. Pracujemy również przy zagospodarowaniu przestrzeni wokół budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych inwestorów m.in. przy inwestycjach mieszkaniowych, przy budowie placów zabaw przy przedszkolach. Współpracując z… Read More