Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Gminie Słupia Konecka, pow. konecki

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia: grudzień 2021 r.

Planowany termin zakończenia: październik 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zadanie polega na wykonaniu poniższych robót:
– kanał grawitacyjny – rury PVC-U Ø200mm SN8 SDR34 lite; L=4 975,1 m,
– kanał grawitacyjny – rury PEHD Ø225mm SDR11(przewierty sterowane); L= 277,5 m,
– przyłącza 113 szt. – rury PVC-U Ø160mm SN8 SDR34 lite; L= 2 578,5 m,
– rurociąg ciśnieniowy – rury PE Ø125mm SDR17; L= 623,3 m,
– rurociąg ciśnieniowy – rury PE Ø110mm SDR17; L= 2 447,5 m,
– sieciowa przepompownia ścieków – zbiornik Ø1500mm szt. 5.