Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów (ETAP II), pow. ostrowiecki

Inwestor: Gmina Kunów

Termin rozpoczęcia: kwiecień 2022

Planowany termin zakończenia: marzec 2023

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowanej z rur bezkielichowych z PVC SN12, budowę kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicach 90 mm, 110 mm, 160 mm oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej projektowanej z rur PE SDR17 PN 100. Ponadto w zakres wchodzi również budowa 3 przepompowni ścieków (P4, P8, P9) wraz z zasilaniem energetycznym pompowni, zatokami postojowymi, ogrodzeniem, zjazdami z dróg publicznych, utwardzeniem terenu wokół pompowni i wstawienie studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego DN400mm oraz studni betonowych. Realizowane przedsięwzięcie poprawi komfort życia mieszkańców gminy Kunów.