Aktualności

Budowa budynku magazynowo – garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz w Krakowie

Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2021 r.

Planowany termin zakończenia: 2023 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Celem zadania jest budowa budynku usługowego remizy strażackiej o powierzchni zabudowy 259,15 m2, wraz z częścią garażową, dojściem, dojazdem, miejscami postojowymi, instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodną, ​​kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, CO, gazową oraz zewnętrznymi odcinkami: elektryczną (WLZ), wodociągową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na działkach nr 189/1, 189/4 obr. 106 Podgórze przy ul. Rącznej w Krakowie wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.