Aktualności

Budowa „Apartamentów Gusta-Naturalnie!” w Krakowie, ETAP II

Inwestor: ADAMCZYK DEVELOPER Sp. k. (MAWAT DEVELOPER)

Termin rozpoczęcia: lipiec 2022 r.

Planowany termin zakończenia: grudzień 2023 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: