Aktualności

Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

Inwestor: Gmina Miejska Kraków

Termin rozpoczęcia: 09.2018

Planowany termin zakończenia: trzeci kwartał 2021

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie przy ul. Rybnej. Obecnie realizowany etap III polega na rozbiórce budynku kwarantanny oraz budowie budynku „C” wraz z częściową przebudową instalacji wewnętrznych – wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej. W zakres prac budowlanych wchodzi również zagospodarowanie terenu schroniska oraz przełożenie sieci zewnętrznych.