Aktualności

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Raków, pow. kielecki

Inwestor: Gmina Raków

Termin rozpoczęcia: 2021 r.

Planowany termin zakończenia: listopad 2021 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Celem zadania jest rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulicy Łagowskiej w miejscowości Raków. Przedmiot Zamówienia obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym (wraz z przyłączami kanalizacyjnymi) oraz sieć wodociągową wraz z przyłączami umożliwiającymi podłączenie poszczególnych posesji w miejscowości Raków. Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę kanalizacji oraz wodociągu objętych projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, w ramach którego planuje się wykonanie min. następujących, ważniejszych elementów: sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC o łącznej długości 1535,5 m wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej PE o łącznej długości 199,75 m wraz z przyłączami.