Aktualności

Rewitalizacja podwórek międzyblokowych w Rzeszowie

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów

Termin rozpoczęcia: 12.2019

Planowany termin zakończenia: drugi kwartał 2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych poprawiających standard przestrzeni międzyblokowych osiedla Andresa w Rzeszowie. Celem jest integracja mieszkańców poprzez stworzenie miejsc sprzyjających wypoczynkowi i aktywności przy ul. Boruty Spiechowicza.