This is my archive

Budowa „Apartamentów Gusta-Naturalnie!” w Krakowie

Inwestor: MAWAT DEVELOPER

Termin rozpoczęcia: 03.2020 r.

Planowany termin zakończenia: 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krakowie przy ul. Gustawa Morcinka.

Budowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach

Inwestor: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach

Termin rozpoczęcia: 4.2019 r.

Planowany termin zakończenia: drugi kwartał 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Głównej w Krzeszowicach”.
Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych.

Rewitalizacja podwórek międzyblokowych w Rzeszowie

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów

Termin rozpoczęcia: 12.2019

Planowany termin zakończenia: drugi kwartał 2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych poprawiających standard przestrzeni międzyblokowych osiedla Andresa w Rzeszowie. Celem jest integracja mieszkańców poprzez stworzenie miejsc sprzyjających wypoczynkowi i aktywności przy ul. Boruty Spiechowicza.

Budowa budynku mieszkalnego nr 11 w Rzeszowie

Inwestor: ADMA DEVELOPMENT

Termin rozpoczęcia: 2020 r.

Planowany termin zakończenia: trzeci kwartał 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego nr 11 w Rzeszowie wraz z dwupoziomowym garażem podziemnym.
Zamówienie obejmuje realizację robót budowlanych. ATB Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane jest partnerem Generalnego Wykonawcy.

Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie

Inwestor: Gmina Miejska Kraków

Termin rozpoczęcia: 09.2018 r.

Planowany termin zakończenia: zadanie zakończone.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie przy ul. Rybnej. Realizowany etap III polegał na rozbiórce budynku kwarantanny oraz budowie budynku „C” wraz z częściową przebudową instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej. W zakres prac budowlanych wchodziło również zagospodarowanie terenu schroniska oraz przełożenie sieci zewnętrznych.

Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kozłowie, pow. miechowski

Inwestor: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozłowie

Termin rozpoczęcia: 11.2019 r.

Planowany termin zakończenia: pierwszy kwartał 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa Ośrodka Zdrowia w Kozłowie.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Baranów Sandomierski

Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski

Termin rozpoczęcia: 2018 r.

Planowany termin zakończenia:

Zamówienie składa się z 2 części:
I część obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska wraz z przepompowniami oraz przekroczeniem drogi wojewódzkiej.
II część to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie wraz z przepompowniami, przekroczeniem linii kolejowej, przebudową rurociągu sanitarnego ciśnieniowego, budowie kanalizacji pod drogą wojewódzką oraz budową tłoczni ścieków sanitarnych. Przy realizacji tej inwestycji ATB Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne jest partnerem konsorcjum.

Przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koprzywnica

Inwestor: Gmina Koprzywnica

Termin rozpoczęcia: 07.2018 r.

Planowany termin zakończenia: 2021 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koprzywnica. ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne jest partnerem konsorcjum.