Aktualności

Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec, pow. staszowski

Inwestor: Gmina Połaniec

Termin rozpoczęcia: marzec 2022 r.

Planowany termin zakończenia: sierpień 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec tj:

ZAKRES I:
– odcinek 2 – budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Knothego do drogi gminnej nr 366142 oraz wzdłuż niej w miejscowości Ruszcza,
– odcinek 6 – etap I: budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej 366074 do wysokości działki 4070 w miejscowości Połaniec,

ZAKRES II:
– odcinek 1 – budowa odcinka sieci wodociągowej przy drodze wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Połaniec.