Budowa domów z elementów prefabrykowanych w technologii Hauswerk

Inwestor: Prywatni Inwestorzy

Termin rozpoczęcia: 12.2021 r.

Planowany termin zakończenia: 

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Roboty budowlane polegające na budowie oraz montażu budynków w konstrukcji drewnianej z elementów prefabrykowanych, w technologii Hauswerk.