Aktualności

Budowa Biblioteki Głównej w Krzeszowicach

Inwestor: Miejsko – Giminna Biblioteka
Publiczna w Krzeszowicach

Termin rozpoczęcia: 4.2019

Planowany termin zakończenia: pierwszy kwartał 2021

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Głównej w Krzeszowicach”.
Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych.