Aktualności

Budowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach

Inwestor: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach

Termin rozpoczęcia: kwiecień 2019 r.

Planowany termin zakończenia: drugi kwartał 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Głównej w Krzeszowicach”.
Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych.