Budowa „Apartamentów Gusta-Naturalnie!” w Krakowie, ETAP I

Inwestor: ADAMCZYK DEVELOPER SP. K.

Termin rozpoczęcia: marzec 2020 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Realizacja dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie przy ul. Gustawa Morcinka, ETAP I, z garażami podziemnymi oraz instalacjami wewnętrznymi: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowymi (w tym kotłowni gazowej), elektrycznymi, wentylacji mechanicznej; zewnętrzna część instalacji: kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem podziemnym na wody opadowe, instalacją elektryczną, teletechniczną, częścią drogi wewnętrznej, miejscami postojowymi i murami oporowymi.