Budowa „Apartamentów Gusta-Naturalnie!” w Krakowie, ETAP I

Inwestor: MAWAT DEVELOPER

Termin rozpoczęcia: 03.2020 r.

Planowany termin zakończenia: 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie przy ul. Gustawa Morcinka, ETAP I.